Mantelzorg

Een mantel in het Bijbelse oosten was een belangrijk kledingstuk. Mantelzorg was in eerste instantie: ervoor zorgen dat je…

(Lees verder)

Het goede leven – overweging bij de opening van CDA–EDE

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet dus wat de HEER van je wil: niets anders dan…

(Lees verder)

Meditaties

In veel godsdiensten neemt meditatie een plaats in. In het Boeddhisme is het zelfs de enige weg tot bevrijding. Het is een middel om tot innerlijke concentratie van de geest te komen. Voor meditatie zoekt men gewoonlijk stilte op een rustige plek, soms in een geschikt geachte houding, zoals de kleermakerszit of lotushouding.

Ook in onze tijd beoefent men talloze vormen van meditatie, om het innerlijk te verrijken in een ‘ingekeerd leven’.

Contemplatie en lectio divina

In de katholieke traditie is Ignatius van Loyola een bekende voorloper in meditatie. In het christendom zijn naast meditatie de woorden contemplatie en lectio divina gebruikelijk. Contemplatie betekent beschouwing, overweging. De lectio…

…divina is een meditatieve methode. Hierbij wordt een tekst in stilte overwogen, om de verschillende betekenissen tot zich door te laten dringen. Zo krijgt de tekst diepgang. Bij meditatie wordt soms ook wel de aandacht gericht op een specifiek object, bijvoorbeeld een beeld of een klank.

Het protestantisme kent ook meditatie, maar dan vooral in de vorm van concentratie op woorden en gedachten uit de Bijbel. Handreikingen daarvoor zijn overdenkingen van bijbelteksten. Dikwijls worden zulke overdenkingen gehouden aan het begin van een christelijke of kerkelijke bijeenkomst.

Verschillende doelen

Mijn meditaties zijn voor verschillende doelen geschreven en uitgesproken, zoals voor de radio, in kerkbladen, voor de opening van een vergadering of kringgesprek. Ook wel als bezinnende woord in een zangdienst. En voor persoonlijke bezinning in ‘stille tijd.’

Een goed getuigenis

De examentijd is alweer voorbij. Het resultaat telt. Want er worden diploma’s gevraagd wanneer je een baan zoekt of…

(Lees verder)

Jezus, nee, ken ik niet….

Petrus zei “nee” tegen Jezus. “Ik ken die mens niet”. Drie keer. Uit angst om gegrepen en veroordeeld te worden. Aan het…

(Lees verder)

Modelmens

De mens die je zou willen zijn, waar vind je die? In de TV-reclame? Mooie mannen met schitterende figuren en spierballen…

(Lees verder)

Competitie

Competitie tussen mensen en volken is van alle tijden. Het begint bij Kaïn en Abel: wie van de twee is de beste? Het leidt als…

(Lees verder)

Jezus geweigerd

Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem. Wat zij niet beseffen, beseft Hij zelf maar al te goed: de weg naar Jeruzalem…

(Lees verder)

Slachtoffer

Het proces om Jezus van Nazareth fascineert de geesten tot op vandaag. Zowel de wetenschap als de fantasie geven telkens…

(Lees verder)

Tempel en kerk

Zoals het leven van een mens zo nu en dan blijde geluksmomenten kent, zo kent het evenzeer korte of langere periodes van…

(Lees verder)

Beelden van de gemeente

De Bijbel is een bundel boeken overvol met beelden en symbolen. Om ervaringen te duiden, om zielenroerselen te delen, om…

(Lees verder)

Pelgrimstocht

Een pelgrim is iemand die onderweg is van een vertrekpunt naar een doel. Abraham is het klassieke voorbeeld van…

(Lees verder)

Zingend geloven

Waar wordt eigenlijk in de wereld nog hartstochtelijk gezongen?  Ik denk daar, waar idealisten zijn. Mensen die vechten voor hun…

(Lees verder)

150 jaar Dorpskerk Wezep

De Dorpskerk van Wezep bestaat 150 jaar. Houdt u van deze kerk? Kun je van een gebouw houden? De dichter van Psalm 84 wel…

(Lees verder)

Maaltijd in de Bijbel

De Heilige Schriften van Israël en de gemeente zijn vervuld van maaltijden. Niet direct en altijd in een bijzondere betekenis…

(Lees verder)

Mijmering over vakantie

De redactie van Op Weg heeft me gevraagd een meditatie of overpeinzing te schrijven over vakantie. Maar hoe doe je dat…?

(Lees verder)

Wat doen we met Jezus?

Pontius Pilatus is in grote verlegenheid. Onverwacht schreeuwde de menigte dat hij niet Jezus, maar Barabbas los moest…

(Lees verder)

Kerstmeditatie 

Het is jaren geleden. Ik had een radiokerkdienst geleid en ik zat na de dienst aan de telefoon om luisteraars die dat wilden te woord te…

(Lees verder)

Overdenking bij Oud en Nieuw 

Alweer is een jaar voorbij. Wat vliegt de tijd snel. De tijd hebben wij niet in de hand. Voor ons denken is het dan ook niet te vatten dat de Eeuwig…

(Lees verder)