Historie

Eén van mijn hobby’s is geschiedenis. Bijbelse en kerkgeschiedenis, wereldgeschiedenis, vaderlandse geschiedenis en de laatste tijd vooral lokale geschiedenis. Ook archeologie heeft mijn belangstelling. Dat leidde weleens tot een publicatie.

Vlaardingen en Ede

Mijn geboorteplaats is Vlaardingen. De oudste stad van Holland. De prehistorie en de geschiedenis van deze stad zijn boeiend. Maar nu ik al meer dan veertig jaar in Ede woon, nooit een stad, altijd een dorp, interesseert mij de historie van deze woonplaats. Ook Ede heeft belangwekkende archeologische vondsten opgeleverd en de geschiedenis van dit heidedorp is beslist een studie waard. Mijn vrouw Maty heeft historische cahiers geschreven over diverse gebeurtenissen en personen in Ede. Zelf heb ik mij verdiept in de kerkelijke geschiedenis van Ede, in de ontwikkeling van de kerkbouw in de 20e eeuw en in de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente, die in 2018 honderd jaar bestond.

Korte verhalen

Verder schreef ik enkele korte verhalen waarbij ik de historie fictief naar mijn hand heb gezet: zo zou het toen en daar gebeurd kunnen zijn… Ook voor kinderen schreef ik in het blad ‘Kind en Evangelie’ een enkele maal een historisch verhaal.

Geschiedenis is belangrijk: wij leven niet zonder ons voorgeslacht, maar staan op hun schouders in het heden.

Vijf korte verhalen (en een gedicht)

Maty Romein schreef het boek Opgedolven Ede (2007) over archeologische vondsten in onze woonplaats en omgeving. Ik schreef in dit historische cahier, uitgegeven door de Gemeente Ede en verkrijgbaar bij de archiefdienst, enkele fictieve verhalen over mensen en situaties in voorhistorische tijden. Deze volgen hierboven (even klikken op de beelden), aangevuld met een gedicht ‘Levenstekens’.

Het Boek der Boeken

Ter gelegenheid van een Bijbeltentoonstelling in het Edes museum redigeerde ik een bundel artikelen over de Bijbel en schreef daarin zelf een bijdrage over de geschiedenis van het Boek der boeken. Ook te bekijken als presentatie.

Viermaal Rond de toren

In de serie Rond de toren, te zien op XON, praat ik over kerk en architectuur in Ede. Bekijk de afleveringen over de Lutherse Kerk, over de Nieuwe Kerk, over de Beatrixkerk en over De Open Hof.

Terugblikken en -blikjes