Biografie

Ik werd geboren op 22 oktober 1934 in Vlaardingen. Mijn ouders hadden een bakkerswinkel in de Peperstraat, een klein straatje in de binnenstad van deze oude vissersstad. Na de kleuterschool en de lagere school volgde ik van 1947 tot 1953 het Marnix Gymnasium te Rotterdam, waaraan ik de beste herinneringen bewaar.

Aan de RU Utrecht studeerde ik Theologie. Ook daar had ik het naar mijn zin. Ik was abactis en preses van de G.T.S.V. ‘Voetius’ en zat er aan de voeten van hoogleraren als Van Ruler, Edelkoort, Van Unnik en Quispel, in die tijd coryfeeën in hun vak. Ik volgde het Hervormd Seminarie in Driebergen, toen onder leiding van Dr. H. Berkhof, na een leervicariaat in Bennekom.

In 1960 trouwde ik met Maty Vroegindewey, de start, in Barneveld, van een gelukkig huwelijk waaruit drie dochters werden geboren: Willemien, Tineke (nu Trijn) en Anje.

In 1960 werd ik bevestigd tot predikant in de Hervormde Gemeente te Noordeloos. Naast het leiden van de kerkdiensten en het pastoraat was ik actief op bovenplaatselijk gebied en dat is altijd zo gebleven. Ik was lid van de Hervormde Raad voor de Herderlijke Zorg en voorzitter van ‘De Overwaard’, een middelgrote organisatie voor maatschappelijke dienstverlening (MADI) in de Alblasserwaard.

Na Noordeloos volgde Wezep (Gld.) in 1966. Daar was veel op te bouwen, zowel in kerkelijk als maatschappelijk opzicht. Ook in die regio was ik voorzitter van de MADI ‘Noord- Veluwe en IJsselmond’. Mooi was de actie kerkbouw, die leidde tot de bouw van de Vredeskerk aldaar. Maar ook de actie tot de bouw van een zorgcentrum voor ouderen. Landelijk was ik lid en later voorzitter van de Hervormde Generale Diaconale Raad van de NHK.

Ik werd begin jaren 70 betrokken bij de oprichting van de Gereformeerde Sociale Academie ‘De Vijverberg’ te Ede (nu Chr. Hogeschool Ede) en werd er in 1975 adjunct-directeur van. Tot 1985. In dat jaar werd ik scriba van de Provinciale Kerkvergadering van Gelderland van de NHK.

In die tijd was het proces van eenwording ‘Samen op Weg’ op gang gekomen en ik was lid en voorzitter van de Raad van Deputaten die de vereniging van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerk voorbereidde. In 2004 was het zover: de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) was een feit.

In 1997 ging ik met de VUT en vanaf dat jaar ben ik met emeritaat. Een periode die nu al weer meer dan twintig jaren beloopt. In die tijd heb ik tot heden toe veel kerkdiensten geleid in tal van gemeenten en doe ik vrijwilligerswerk bij de lokale Omroep Ede, het koor COV “Excelsior” en CDA Ede. Ik verdiep mij ook geregeld in de (kerk)geschiedenis van mijn woonplaats. Tijdens mijn emeritaat was ik jarenlang redactielid van het “Ouderlingenblad” en voorzitter van het College voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de protestantse kerkprovincie Gelderland.

Raapsels

Het Peperstraatje
Iets meer dan honderd meter lang, nauwelijks drie meter breed…
(Lees verder)

Mevr. W. Romein–de Blois in haar winkel, rond 1960.

Herinneringen aan ‘Voetius’
Zeventig jaar geleden werd ik lid van de GTSV Voetius.
(Lees verder)

Mijn jaren bij de GDR
Oftewel de Generale Diakonale Raad, van 1971 tot 1985…
(Lees verder)

Scriba PKV, is dat een baan?
Ik was het in elk geval vanaf 1985.
(Lees verder)

Onderwijs
In de loop van de jaren heb ik steeds, naast kerkenwerk, ook ‘iets’…
(Lees verder)

Visbank
“Opruimen, jongens en meisjes”. Meester Van Hemert tikt op zijn…
(Lees verder)

Interview in Ede Stad
Wat de Bijbel voor mij persoonlijk betekent…
(Lees verder)

Bakkerij A. Romein
Terug naar de Peperstraat: naar bakkerij A. Romein…
(Lees verder)

Lekkers uit de bakkerij
Specialiteiten van Arie senior: grote krakelingen en ‘dik’…
(Lees verder)

De bouw van de Vredeskerk in Wezep
Toen ik begin 1966 in Wezep predikant werd…
(Lees verder)

Mijmering van een 85-jarige
Vandaag, 22 oktober, ben ik jarig. Vijfentachtig. Toch…
(Lees verder)

Tien jaren pastoraat op de Vijverberg
Voor zover mij bekend was er bij de twee rechtsvoorgangers…
(Lees verder)

Man van…

‘En voor u, mevrouw Romein, is deze mooie bos bloe…

(Lees verder)

Herinneringen aan de Dorpskerk in Wezep

150 jaar Dorpskerk te Wezep, daarvan mocht ik bijna 10 jaren…

(Lees verder)

Pastoriebewoners

In het najaar van 1960 betrokken wij de pastorie van…

(Lees verder)

60-jarig jubileum

Na de eerste coronagolf en een heupoperatie…

(Lees verder)

Mijn weg naar het hbo

In de jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw…

(Lees verder)