Welkom!

Introductie: Arie Romein, emerituspredikant te Ede. Hervormd en PKN. Sinds 1958 verzamel ik mijn preken, artikelen, meditaties, en een gevarieerd menu van bijdragen. Die deel ik hier graag met u.